آسانیسم

آسانیسم

آسانیسم

آسانیسم سامانه دریافت خدمات مراقبتی و پرستاری در منزل که مشتری میتواند در آن تنها با چند کلیک خدمات پرستار سالمند و پرستار کودک و ... را دریافت نمایند. کاربران توسط آسانیسم می‌توانند بهترین و نزدیک ترین موسسه پرستاری را برای خدمات خود انتخاب نمایند.

ادامه و مشاهده ...