کنفرانس ها و کنگره ها

پردازش تصاویر پزشکی اسفند 1400

پردازش تصاویر پزشکی اسفند 1400

کنفرانس بین المللی بینایی ماشین و پردازش تصویر 4 و 5 اسفند 1400

ادامه و مشاهده ...

کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی آذر 1400

کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی آذر 1400

اولین کنگره بین المللی فناوری های پیشرفته در حوزه سلامت با کاربرد هوش مصنوعی در پزشکی 3 و 4 آذر 1400

ادامه و مشاهده ...

سلامت سالمندی مرداد 1400

سلامت سالمندی مرداد 1400

همایش ملی سلامت سالمندی 13 و 14 مرداد 1400

ادامه و مشاهده ...