کارگاه ها و وبینارها

هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی خرداد 1400

هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی خرداد 1400

چرا تحقیقات هوش مصنوعی در تصاویر پزشکی به پالایش اطلاعات نیاز دارد؟ 31 خرداد 1400

ادامه و مشاهده ...