اپلیکیشن درخواست سی تی اسکن سر بر اساس گایدلاین Care Core ویژه اینترن ها و دستیاران

اپلیکیشن درخواست سی تی اسکن سر بر اساس معیارهای Care Core
Head CT scan appropriateness criteria mobile app (HAC app)
فرگستر سلامت
رايگان
دانلود مستقیم فایل نصب آندروید